Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terenie Polski wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz dokumentów. Natomiast wielu cudzoziemców nie orientuje się w przepisach obowiązujących na terenie Polski, stąd też ma trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na szczęście na rynku działają firmy, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Do ich zadań trzeba zatem uzyskiwanie pozwoleń na legalny pobyt oraz pracę dla cudzoziemców.
Legalny pobyt na terenie Polski – co warto mieć świadomość tego na ten temat?
Jednym z najważniejszych dokumentów, które dotyczą cudzoziemców, jest karta pobytu. Jest to dokument, który wydawany jest cudzoziemcom, tylko jeżeli już posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, na pobyt stały, jak również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Przewidziano także wyjątki ze względów humanitarnych, jak także ochrony międzynarodowej. W związku z tym istnieje kilka okoliczności, które zezwalają na wydanie karty pobytu. Trzeba podkreślić, że karta pobytu stanowi dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, jak także dokument podróżny, który uprawnia do przekraczania granicy bez wizy. Dzięki posiadaniu tego dokumentu cudzoziemiec może poruszać się po krajach należących do strefy Schengen. Powinno się podkreślić, że zyskanie zezwolenia na legalny czasowy pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca musi być w prawidłowy sposób udokumentowane. O ile cudzoziemiec podjął pracę na terenie Polski, to wtedy do dokumentacji załączana jest umowa z pracodawcą. Z usługi, jaką oferują firmy zajmujące się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają również firmy. Powinno się uświadomić sobie, że używanie z specjalistycznych usług wiąże się z szybkim i sprawnym załatwieniu wszystkich formalności niezbędnych do legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca na terenie Polski. W ten sposób unikniemy wizyt w urzędach oraz załatwiania mnóstwa formalności. Warto też podkreślić, że legalny pobyt w polsce jest konieczny, aby uzyskać prawo do podjęcia pracy na terenie Polski. Jak się zatem okazuje, formalności, które trzeba dopełnić w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce, jest wiele. Na szczęście działają firmy, które w szybki a także sprawny sposób załatwiają wszystkie formalności powiązane z legalnym pobytem cudzoziemców.

Sprawdź tutaj: czasowy pobyt.