jak zmienić statut szkoły

Praca nauczycieli to nie tylko i wyłącznie czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma wiele administracyjnych obowiązków. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich programów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi też rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. Zgodnie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie nauki może być dość skomplikowane, zwłaszcza o ile jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli online często obejmują również tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, zwłaszcza zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą brać udział także dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, np. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą także z tego, jak przygotować Statut szkoły. To istotny dokument i każda szkoła musi go posiadać. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna lub rada szkoły, jeśli takowa została powołana. Każda zmiana w statucie także wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. Zdarza się, że jakaś część szkoły jest likwidowana lub 2 placówki łączą się w jedną i to wymaga zmian w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować modyfikacji ani projektu statutu szkoły. Jeśli nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który dotyczy projektu statutu, dobrze by miał z sobą statut szkoły, w której pracuje lub projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej przygotowywane są poza godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami lub w weekendy.

Zobacz także: godziny ponadwymiarowe.