Ocena gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno na prawdę dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę wręcz największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów mało stabilnych i co istotne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod kątem tworzenia nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych lub innych obiektów muszą na prawdę często spełnić sporo restrykcyjnych wymagań, oraz uprzednio wytworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, ażeby postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W przypadku niewiadomego stanu gruntu wytwarza się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są coraz częściej realizowane, gdyż potrzeba zaprojektowania takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeżeli te oczekiwania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeżeli już grunt pozostawia sporo do życzenia, będzie należało go wzmocnić wybranymi technikami lub zaistnieje konieczność odstąpienia od dobrego pomysłu budowy w konkretnym miejscu i wybrania innej umiejscowienia. W tej chwili buduje się natomiast nawet w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu pozwala stwierdzić, jakie techniki trzeba zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy należy przygotować grunt. Jest jednakże dobra strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a zatem pomimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać dosłownie opłacalna. W szczególności w przypadku, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające później zarabiać, przykładowo galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są omal konieczne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, ażeby mogła się skończyć niepowodzeniem.

Polecam: odwierty geotechniczne łódź